đĩa thất tinh trận đồ

Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng non cao cấp M102

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh trận đá thạch anh vàng non (Quảng Đông). + Kích thước