tử vi trọn đời tuổi giáp thân

Tử vi phong thủy trọn đời cho cung mạng (mệnh) THÂN: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân

tuoi-than-tuoi-khi

Nam Mạng – Bính Thân Sanh năm: 1956, 2016 và 2076 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa